taylorsvift:

aaaaaaaannnnddddddd…….

THE PLAYERS GONNA PLAY PLAY PLAY PLAY PLAY AND THE HATERS GONNA HATE HATE HATE HATE HATE baby I’M JUST GONNA SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE I SHAKE IT OFF SHAKE IT OFF OOH OOOH oOOH YEAAH

(via we-couldbealonetogether)